Gratis!

Gratis voor jou!

Signaalwoorden zijn ideaal! Ik gebruik ze in al mijn teksten omdat ze helpen het verband tussen zinnen te verduidelijken en je voorkomt er telegramstijl mee. Met signaalwoorden worden jouw teksten beter!

Wat ontdek je door dit e-book te downloaden?

  • Waarom signaalwoorden jouw teksten beter maken.
  • Welke signaalwoorden er zoal zijn.
  • Welke signaalwoorden je kunt gebruiken en in welk verband.